O Stezkách pohanství

Stezky pohanství vznikly na jaře roku 2011 jako reakce na roztříštěnou pohanskou scénu v České republice. Některé skupiny, organizace či tradice spolu z principu nekomunikovaly, a když někdo pořádal zajímavou akci, tak se často informace o ní nedostala ke všem případným zájemcům.  Neexistoval prostor, kde si český pohan mohl najít souhrnné informace o českém pohanství, ale i o novinkách v v Čechách i ve světě a vybrat si to, co ho zajímá. Stezky pohanství vyplňují toto prázdné místo.

Stezky pohanství budou věcně a komplexně informovat o všech novinkách, akcích a událostech v českém pohanství napříč tradicemi, organizacemi a rozpory. Stezky pohanství nejsou úzce navázány na žádnou organizaci, ani pohanskou tradici či kult, rády budou spolupracovat s každým jednotlivcem, skupinou nebo organizací. Nebojíme se komentovat kontroverzní témata a otevírat tabuizovaná témata, ale zároveň nedopustíme, aby se z kontroverze stala metoda a cíl.

Stezky pohanství budou usilovat o co nejlepší obraz pohanství nejen pro laickou veřejnost. Chceme podporovat pozici pohanství jako legitimního náboženství i víry v naší „jakože-ateistické“ společnosti. Budeme také pořádat setkání, přednášky a workshopy na témata, na které tu zatím nebyl prostor.

Stezky pohanství mají ambice stát se otevřeným prostorem pro rozvoj pohanství napříč celou pohanskou komunitou se zárukou kvality, otevřenosti a upřímnosti a zároveň plně deklarujeme, že odmítáme všechny radikalizující směry v pohanství, které jsou pro společnost nebezpečné a naše zákony je definují jako nelegální. Stezky pohanství proto odmítají nacismus, fašismus, xenofobii, antisemitismus a jakoukoliv další formu intolerance a nesnášenlivosti v pohanství.

Jsme však zastánci legitimity odlišného názoru, na který má každý v mezích slušnosti a zákona posvátné právo. A za toto posvátné právo budeme vždy ve výše zmíněných bojovat. Podporujeme odlišnosti a názorové neshody, pokud jsou prezentované věcnou formou a považujeme je za přirozené a velmi přínosné, ozdravující pro fungující komunitu.

Budeme rádi, pokud se vám Stezky pohanství budou líbit a pokud budete i vy sami chtít přispět k rozvoji pohanství, neváhejte se nám ozvat na info@stezkypohanstvi.cz.

Stezky pohanství jsou tu, aby ukázaly, že stezky starých bohů nebudou nikdy zapomenuty.