28

Led

Čím je Česká pohanská společnost a co od ní očekávat

Včera proběhla první veřejná akce nové pohanské organizace a Stezky pohanství stejně jako členové PFI, Dávného obyčeje a další pohané zde byli přítomni, aby se u tzv. kulatého stolu sešli členové charakterizující většinu pohanské komunity, a si vyslechli více o nové organizaci. Pokud vás toto téma zajímá více, čtěte dále, připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí.

Celou akci moderoval Zahrada za ČPS v 90% mluvil právě Zahrada nebo Eurik. Celé akce se účastnilo v maximu 25 pohanů. Ne zrovna ideálně působilo, když někteří členové rady nepřišli na setkání včas. Za zmínku také stojí i některá gesta (např. podložení stanov organizace pod jídelní talíř) či potutelný smích, kterým častovali někteří účastníci “Kulatého stolu” v průběhu celé akce organizátory. I to bylo signálem vznikajícího vztahu pro ČPS.

O ČPS

Momentálně Ministerstvo vnitra schvaluje žádost ČPS a tak čekají na potvrzení občanského sdružení. Sídlo sdružení je v Liberci na adrese Terezy Hriníkové. Vztah k ostatním organizacím není zatím ujasněn (rada o něm zatím nehlasovala). ČPS nemá, stejně jako PFIcz, žádný konkrétní a vlastní náboženský obsah. Shoduje se na kole roku a i panteony božstev budou individuální pro každý obřad. Budou vybírány dle osob kněze a kněžky, kteří budou daný obřad organizovat. ČPS bude centralizováno s důrazem na aktivity v Praze.

Cíle a vize ČPS

Samotné sdružení nemá za cíl zastřešovat nic jiného než aktivity a projekty, nemají ambice být zastřešující organizací. Cílem je pouze poskytování prostoru a podpora projektů. Nicméně samotná podpora nebyla nijak exaktně definována.

Kritice byla podrobena velmi vágní definice vize a cílů sdružení. ČPS argumentovalo tím, že i samotná definice pohanství je velmi složitá a proto ani jejich cíl a vize nemohou být, krom podpory pohanských aktivit a projektů, blíže definovány.

O fungování ČPS a stanovách

Byly představeny i nové stanovy, které ačkoliv obsahovaly drobné chyby, byly probrány celkem důsledně. Můžeme zmínit některé zajímavé body:

  • Jádrem organizace je rada, která rozhoduje demokraticky o všem a volí i předsedu, který má právo veta,
  • rada může kohokoliv z rady odvolat včetně předsedy nebo kohokoliv z členů,
  • členem rady je každý kdo se aktivně stará o nějaký projekt,
  • členem sdružení se může stát kdokoliv, kdo pošle přihlášku a  zaplatí členský poplatek ve výši 300 Kč, nebude existovat žádná verifikace, zda je přihlašující pohan,
  • členství v radě není nijak ohodnocené, všichni členové rady to dělají z vlastního popudu a bez nároku na odměnu,
  • každý člen musí plnit své povinnosti,
  • kopii zápisu ze schůzí rady musí rada zasílat svým členům do 10 dnů od konání schůze,
  • člen rady musí sledovat informační kanály ČPS a sdílet informace o svém projektu,
  • o všem rozhoduje rada.

Program ČPS

Program ČPS do velké míry kopíruje program PFIcz, chystají se i nějaké novinky, které ale zatím nejsou zveřejněny krom programu Ženských a Mužských mystérií. ČPS bude hodně cílit i na ochranu přírody a ekologické aktivity.

Nemají vyjasněny možnosti podpory náboženské společnosti nebo podpory pro pohanských aktivit jako je legalizace pohanského pohřebnictví. Nicméně to vnímají jako téma, kterému se chtějí do budoucna věnovat.

Během večera, který měl poté velmi otevřenou a přátelskou atmosféru (už dlouho nesedělo u jednoho stolu tolik pohanů s odlišným názorem), se probírali i možnosti aktivní spolupráce mezi ČPS, DO či Stezkami pohanství, takže můžeme jen doufat, že toto setkání bude zárodkem lepších časů v pohanství.

O tom jak to opravdu bude se musíme nechat překvapit a čas rozhodne o tom, zda tomu opravdu tak bude.

PS: Tento zápis si neklade za účel být kompletní a komplexní, jen se snaží přinést nástin fungování nové pohanské organizace.

Kulatý stůl ČPS


 
28.1.2012 | Kategorie: Česká Pohanská Společnost, Pohanské skupiny | Napsal: Cody | Komentářů: 6 | Štítky: , , , ,