3

Zář

Šintoistické Torii mají ochranů Bohů

Torii - brána pro posly bohů

Torii - brána pro posly bohů

Sociálními sítěmi začíná kolovat zábavný obrázek. Na něm vidíme „věc“ v Nagasaki, která přežila jak atomový výbuch v roce 1945, tak letošní zemětřesení. Autor to posouvá do humorné roviny, ale my jako pohané se může oprávněně zajímat, co je ta věc?

Ta věc je brána nazývaná Torii (鳥居・鳥栖・鶏栖), a je součástí šintoistických chrámů jako odpočívadlo pro ptactvo, protože ptáci jsou poslové bohů. Taktéž je to místo pro Kami (神), kteří se často nesprávně překládají jako Bohové, ale spíše se jedná o „ty nahoře“ ve smyslu duchů, ale nejen to. Jedná se o cokoliv, co vzbuzuje podiv, nadšení, nejistotu nebo posvátnou hrůzu. Proto sem lze zařadit i přírodní jevy, hory, stromy, vodopády atd. Dokonce i řemeslné dovednosti, talenty a intuice mají svoje kořeny v této dimenzi zvané Kami. Kami jsou všeobsáhlá, všudypřítomná, ale mohou se projevovat na určitých místech (souvislostech, časech…) rovněž se někteří lidé mohou stát prostředníky, skrze něž Kami mluví. Proto jsou tyto brány Torii vnímány jako oddělení profánní a sakrálního světa a váže se k ní jedna pověst:

Bohyně slunce Amaterasu otrávilo chování jejího bratra do takové míry, že se schovala do jeskyně, zavalila vchod velkým kamenem a tím způsobila zatmění Slunce. Lidé se báli, že pokud se slunce nevrátí, zcela jistě zahynou. Proto na radu moudrého starce postavili velký dřevěný ptačí hřad a posadili na něj všechny kohouty ve městě. Kohouti začali kokrhat a bohyně slunce ze zvědavosti vykoukla ven z jeskyně. Ke kameni, který musela o kousek odsunout, přiběhl z města velký zápasník sumo, zcela ho odtlačil a pustil slunce ven, čímž zachránil svět. Právě tohle ptačí bidlo se stalo první bránou torii. Od té doby se torii staly symbolem prosperity a štěstí a rozšířily se po celém Japonsku. – zdroj: Wikipedie

Tyto brány se často vztyčuji jako poděkování bohům, a proto není výjimkou, když jich některá svatyně má velké množství. Pro nás středoevropany je zajímavé to, že šintoismus je jedno z mála polyteistických náboženství, které nezničeno křesťanstvím nepřerušeno přežilo do dnešních dob.

Cody (Počet článků 30)

Zakladatel Stezek pohanství, propagátor pohanství jako celistvé filosofie a přístupu k životu, který se věnuje pohanství již od roku 2006.


 
3.9.2011 | Kategorie: Nezařazené, Zajímavosti | Napsal: Cody | Komentářů: 0 | Štítky: , , ,

Napsat komentář